Süsinik põllumajanduses

video

Süsiniku sisaldus Maa atmosfääris on viimase paarisaja aasta jooksul järsult tõusnud ja loomulikult kerkib küsimus, kelle või mille tõttu? Kuna süsiniku sidumist praegu veel kuigi täpselt ei arvestata, loetaksegi 10–37% kõigist süsinikuheitmetest pärinevaks põllumajandusest. Juba seegi, et erinevad hindajad sedavõrd erinevaid arve pakuvad, näitab, et ühtset metoodikat pole ning palju sõltub sellest, kes mida arvesse võtab. Kui aga vaadelda kogu põllumajanduse süsinikubilanssi tervikuna ehk arvestada ka taimekasvatuses fotosünteesiga seotavat osa, siis segatootmisega farm (taimekasvatus ja loomakasvatus) võib vabalt olla ka süsinikuneutraalne. Uuematest põllumajandussuundadest maailmas ja lahendustest kliimamuutuste tõkestamiseks räägib arendusdirektor Margus Ameerikas.