Maisi sordivõrdluskatsed

video

Eestis on viimastel aastatel üha rohkem hakatud kasvatama maisi silokultuurina. Üks olulisemaid põhjuseid on Eesti kliimasse sobivate uute sortide aretus. Silokultuurina saadakse maisist väga suure energiaga kogusaak hektari kohta, väga hea sileeruvusega silo, millel on veiste vatsaseedele sobiv tärklis ja söömus.
Millised sordid andsid kõige suurema saagi 2021 aastal Baltic Agro maisi sordivõrdluskatsetes? Kas erinevates piirkondades kasvanud sortidel on vahe kvaliteedinäitajates? 2021. aasta maisi sordivõrdluskatsete tulemustest räägivad lähemalt Kadri Luhter ja Kertrud Jaeski.