Taimekasvatus muutunud oludes

Mida saame teha mullaviljakuse parandamiseks, et toota keskkonnasäästlikult ja efektiivselt? Kas taimestressi leevendamiseks on toimivaid lahendusi? Kuidas teha taimekaitsetöid teadlikult ja tõhusalt. Millised on uued suunad sordiaretuses ja uudsemad keskkonnasõbralikud tehnoloogiad?

Vastused seminaridel tekkinud küsimustele

Allar, mida arvad sortide segu külvamisest? Kas seda võiks praktiseerida, mis on plussid/ohud?

Kuna iga rapsisordi seemnepartii on erineva kvaliteediga (tuhande seemne mass, idanevuse %), siis on selliste seemnete segamine juba külvamisel erinevate külvinormidega, mis raskendab külvamist. Sordid on tänapäeval väga erinevate parameetritega, alustades varasest või hilisest külviajast, kiiremast või aeglasemast algarengust sügisel, kiiremast või aeglasemast arengust kevadel, erinevast õitsemise ajast – kõik see teeb segu külvamisel taimekaitse mõju taimedele ebaühtlaseks. Lisaks veel valmimine – varasemalt valmivad sordid hakkavad kõtrade avanemisel pudenema, samal ajal kui hiline sort veel ootab küpsemist. 

Selleks, et teha külvisegusid, peaks valima väga ühesuguste parameetritega sordid, aga sellel puudub mõte, sest siis võiks juba kasutada ühte sorti, mis on põllul homogeenne ja paremini pritsitav. Ühe sordi kasutamine ühel põllul annab parema kontrolli kultuuri üle ja ühtlasema kvaliteediga saagi. Haiguskindluse osas tasub valida uuemat geneetikat, mis on vastupidav erinevatele taimehaigustele. 

Kas SoilOptixi andmeid on plaan kasutada tulevikus ka muutnormiga leheväetamisel? 

Lähitulevikus kindlasti mitte. SoilOptix annab hetkel pildi toiteelementide seisundist mullas. Seda infot saame kasutada leheväetamise planeerimisel. Näiteks kui vase tase mullas on madal, siis soovitame Tradecorp Cu EDTA kelaati 1 kg/ha. Kui madal tase on kõigil teraviljadele oluliste mikroelementide näol, siis soovitame näiteks ZMC Grow leheväetist 2 l/ha.  

Mis on olnud vilja hind enamtulu arvestusel nisu Licamero puhul? 

Sertseemnest kasvatatud suvinisu hind on arvestuses 216 eur/t (2, toiduklass), omatoodetud seemnest tuli 3. toidunisu kvaliteediklass ning kasutatud hinda 208 eur/t. Seega sertseemnest saadi kõrgem saak, aga ka kõrgem kvaliteet, mis kajastub ka puhastulus.

Kas või mitu kordust tehti rapsil putuka tõrjevahendiga? 

Jõgeva METK katses 2023. a kevadel tehti kolm pritsimist insektitsiididega. Esimene pritsimine tehti Decis Megaga 17.04.2023, teine pritsimine Carnadine Extraga 09.05.2023 ja kolmas pritsimine Mospilan SG-ga 12.05.2023. Esimesed kaks tõrjeringi tehti eraldi pritseringina ja kolmas koos õitsemisaegse fungitsiidiga Pictor Active.

Eesti keeles on parem ja korrektsem kasutada terminit “mulla seisund”. Inglise keeles on küll soil health, kuid otsetõlge ei anna sisu hästi edasi. 

Soov oli rõhutada mulda kui elusorganismi. Mulla tervis annab hästi edasi mulla kui elusa süsteemi heaolu.  

Miks Cordulus talvel ei tööta? 

Kuna aku toide on seotud päikesepaneeliga, siis on üks murekohti pilves, ilma päikesepaisteta päevad. Samuti mõjutab külm akude laadimist. Hetkel töötame probleemi lahendamise nimel. Ka pidev andmeedastus võib ilmajaama akut talvel liigselt koormata.  

 Kuidas hindate täna taliviljade talvitumist? 

Hetkel on vara öelda. Suure külmaga oli lumekatte paksus piirkonniti erinev. Hetkel paljud põllud vee all ja lõpptulemust raske hinnata, kuna maapind on külmunud.  

 Hübriidnisu küll põuakindlam, aga talvitumine? Pigem meie kliimas suur risk? 

Sordid on katsetatud Eesti katsekeskustes. Hetkel saame öelda küll, et hübriidsordid on meie regiooni sobilikud. 

Kas pakute lupjamise täisteenust ehk materjali koos laotamisega või saab ka ainult materjali osta? 

Pakume lupjamise täisteenust või laotamisteenust.  

 Kuidas YENis põllu max potentsiaal hinnatakse? 

Peamiselt arvestatakse kahte näitajat. Taimedele kasutada olev vee hulk (sademed + mulla veevaru, mis arvutatakse mulla näitajate ja huumushorisondi tüseduse kaudu) ja päikesekiirguse hulk.  

Kuidas Cordulusest andmeid alla laadida, et analüüse teha? 

 Corduluse andmetele pääseb ligi ka veebist. Läbi veebi on võimalik omale valida ajaperiood, mis huvi pakub ning kõik andmed on võimalik alla laadida Exceli failina.  

Mida näitab SoilOptix mullaproovis C.E.C ja kuidas seda tõlgendada lupjamise vajaduse määramise kontekstis? 

 C.E.C näitab mulla võimet hoida ja siduda katioone (näiteks Ca, Mg, K).  Üldiselt madalama C.E.C näiduga mullad on kergema lõimisega mullad, mis ei seo nii tugevalt katioone ja need vajavad lubimaterjali vähem, et pH’d tõsta. Sellepärast üldiselt lubjatarbe kaardi tegemisel arvestatakse ka mulla lõimisega. Väga kergetel muldadel võiks arvestada lubjatarbe kolmandiku võrra väiksema ning raske lõimisega muldades, milles seotakse tugevamalt katioone, kolmandiku võrra suurema. 

Kas YEN põldu on plaanis peale koristust uuesti skanneerida, et vaadata, kas lupjamine on mõjunud? 

 YEN põldu planeerime skaneerida 2024 sügisel pärast talinisu koristamist. Võib-olla ka kevadel. Põld on jälgimisel vähemalt 5 aastat. 

 Kui P on mullas väga kõrge, siis kuidas oleks võimalik seda näitu allapoole tuua? 

 On faktoreid, mis pärsivad ka fosfori kätte saamist mullast. Kui on kindel, et taimed mullast fosforit kenasti kätte saavad (võimalus teha lehe- kui teraproove), siis kasutada madala P-sisaldusega mineraalväetisi. Otseselt ära me mullast fosforit võtta ei saa. Taimed saavad fosforit kasutada ja läbi saagi viime me osaliselt fosforit mullast minema.  Kõrge fosfori sisalduse puhul pigem arvestada sellega, mis elementide omastamist kõrge fosfor pärsib. Näiteks mikroelemente anda lehe kaudu. 

 Kaltsiumi ja kaaliumi suhet parandate mis tootega mullas? Teadupärast tuhkades suur kaaliumi sisaldus? 

 Õnneks YEN põllus kaaliumi sisaldus on normis, mitte kõrge. Kuidas muutus ja kas paranes Ca:K suhe, seda saame öelda pärast uut põllu skaneerimist Soiloptixiga.  

 Kas hübriidi FSS-i külvamine on rahaliselt karistatav? 

 Tänases praktikas ei ole Eestis konkreetset kontrollimehhanismi, et rakendada FSS külvamise eest rahalist karistust. Kuna FSS seemnete kasutamine on muutumas järjest laiemaks, siis võib riik selle pidurdamiseks hakata välja töötama vastavat kontrollmeedet. Seega on soovitus mitte kasutada FSS seemet, vaid kasutada õiget hübriidrapis seemet, millest on põllumehele reaalne majanduslik kasu. 

 Kuidas kommenteerite nisu puhul tekkinud saagivahet sert vs OTS? Millest see erinevus tulla saab? Sordi omadused ju peaksid säilima? 

 Nagu seminaril sai rõhutatud, siis sertifitseeritud seemne kasuks räägib sordi omaduste säilimine. OTS seeme on juba mitu korda paljundatud seeme, milles sordi omadused hakkavad langema. Tartu Agro näite puhul võrreldi C2 seemet ja OTS (C4) seemet, kus ongi näha saagikuse langust, mille on põhjustanud sordi omaduste langemine. 

 Biopreparaatidest – kas Eesti mullad vajavad pigem tooteid, kus seente osakaal on suurem või bakterite osakaal suurem?  

 Sõltub suuresti muldadest. Selleks on vaja määrata mullast bakterite ja seente omavaheline suhe, mida on siiamaani Eestis vähe määratud. Bakterite ja seente osakaal mullas sõltub väga palju kasvatatavatest kultuuridest, külvikorrast, mulla omadusest, harimisviisidest ja ka määramise ajast- näiteks peale koristust on üldiselt muldades suurem seente osakaal. 

 Miks ei ole Eesti turule toodud teraviljadele ja rapsile biopestitsiidina Bacillus Thuringiensis (BT) kultuure? 

 Eesti turul on Bacillus Thuringiensis täitsa olemas. Taimekaitseregistris on selline toode nagu Turex WG. See on valdavalt registreeritud aianduskultuuridele aga ka ristõieliste kultuuride seemnepõldudele. Seda kasutatakse liblikaliste vastsete tõrjumiseks. Teraviljapõldudel registreering puudub. Ja rapsi puhul on see registreeritud seemnepõldudele, kuid Eestis me rapsi seemet üldiselt ei tooda, seega suurel pinnal rapsi põldudele seda pole samuti registreeritud. Tõenäoliselt pole  olnud piisavalt katsetulemusi, et nendele kultuuridele registreeringut teha. 

Kui bakterpreparaadiga puhtida, kas on olemas tehnoloogia millega saaks seemneid puhtida ka külviaegselt? 

Kahjuks ei oska kommenteerida, see oleks küsimus tehnikafirmadele. Kuid kuna on võimalus ka ette puhtida, siis ei näeks ka otseselt vajadust seda külviaegselt teha.